Đèn cầy sáp ong 3D cobe loại Bé

40,000

Đèn cầy Khối 3D

  • Đèn cầy sáp ong 3D Cube mini
  • Thời gian cháy khoảng 4-5 giờ khi được bảo quản
  • Cắt tỉa và chăm sóc đúng cách.
  • nến cao 3,5cm
  • nến rộng 3,5cm

còn 80 hàng