Đèn cầy sáp ong 3D cobe loại lớn

180,000

Sáp Ong Tự Nhiên

  • Nến hình khối 3D cao 5,5cm
  • Nến hình khối 3D rộng 5,5cm
  • Thời gian cháy khoảng 11-12 giờ

còn 90 hàng