Đèn Cầy Sáp Ong Hoa Hồng

80,000

Đèn Cầy Sáp Ong Thủ Công

  • Vật liệu: Loại sáp: Sáp ong
  • Chiều cao: 3,8 cm
  • Chiều rộng: 4,8 cm
  • Thời gian cháy của nến kéo dài từ 11-12 giờ 

còn 200 hàng